QNB Finansbank ve Ba’ndo’dan Sürdürülebilir Gelecek için Güç Birliği: ‘Dünyayla 1’ Kampanyası

“Çocuklar ve Ekosistem Odaklı Kampanya ile Sürdürülebilir Bir Dünya için Adımlar Atılıyor”

Sürdürülebilirlik alanında lider adımlar atan QNB Finansbank, çocukları ve ekosistemi odak noktasına alarak daha yaşanabilir bir dünya vizyonuyla Ba’ndo’yu iletişim ortağı olarak seçti. Bu iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen ‘Dünyayla1’ kampanyası, birey merkezli yaklaşımları, dünya odaklı bir perspektife taşımayı hedeflemektedir.

Küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesi gibi ciddi tehditlere karşı farkındalıkla hareket eden bu kampanya, insan ve doğa arasındaki ilişkileri yeniden tanımlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, çevresel faktörlerin ötesinde, insanın doğadaki rolünü ve bu iki varlık arasındaki etkileşimi geniş bir perspektiften ele alıyor. QNB Finansbank’ın geniş vizyonuyla uyumlu olarak geliştirilen marka ve içerik stratejisi, toplum ve bireylerin sürdürülebilir ve doğa bilinçli yaşam tarzlarını benimsemelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu stratejik yeniden tanımlama, daha sorumlu ve bilinçli eylemler yapılmasını, doğal kaynaklarımızın korunmasını ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılmasını teşvik ediyor.

Kampanyanın görsel stratejisinde, bankanın sürdürülebilirlik markası Dünyayla1 kimliği, dinamik ve enerjik renklerle yorumlandı. Doğanın zengin tonlarından ilham alınarak oluşturulan renk paleti, sürdürülebilirlik ikonlarını dünyanın eşsiz hazineleriyle bütünleştirdi.

QNB Finansbank’ın ‘Dünyayla1’ markası ile sürdürülebilirlik alanında öncü ve kararlı duruşu daha da pekiştiriliyor. Bu süreç, dünyanın doğal akışına saygı göstermeyi ve müdahale etmeksizin yaşamayı öğrenmeyi içeriyor.

Pamuk Sertifikasyon Kuruluşu: Brezilya’daki Çiftliklerin İhlal İddiaları Boş Çıktı

Zara’nın sahibi Inditex tarafından kullanılan pamukta sürdürülebilirlik ve çalışma uygulamaları standartlarını belgelendiren bir grup, ormansızlaşma ve arazi gaspı ile suçlanan üç Brezilya çiftliğinde herhangi bir ihlal bulmadığını duyurdu.

AB, Yeşil Teknoloji Üretiminde Lider Olmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği ülkeleri, AB endüstrisinin Çin ve ABD gibi rakipleriyle rekabet edebilmesi için temiz teknoloji ekipmanlarının yerel üretimini teşvik edecek yeni kurallar üzerinde anlaştılar.