NIKE, Karbon Azaltma Hedeflerini Artırıyor

Spor giyim markası NIKE, sürdürülebilirlik çabalarını hızlandırmak amacıyla 2025 hedeflerini güncelliyor ve enerjisinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmeye yaklaşıyor. Ancak, küresel spor giyim şirketi, iş ve tedarik zinciri boyunca karbon emisyonlarını azaltma çabalarında karşı karşıya kaldığı bazı zorlukları gözler önüne seriyor.

2023 Etki Raporu’nun sürdürülebilirlik bölümü, şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi özetliyor:

  • 2023’te enerjisinin %96’sı yenilenebilir kaynaklardan geldi, bu 2020’deki %48’e kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.
  • Kapsam 1 ve 2 emisyonları, 2020’de 225.644 ton CO2 iken 2023’te %69 düşüşle 70.723 tona geriledi.
  • Kapsam 1 ve 2 emisyonları, 2015 temel seviyesine göre %73 düşüş göstererek %65’lik hedefi aştı.
  • NIKE’ın genişletilmiş tedarik zincirinde atıkların %100’ü atık depolama alanlarından uzaklaştırıldı ve %80’i geri dönüştürüldü.

Hedefleri genişletme konusunda şirket şunları belirtiyor: “Hızla değişen bir ortamda, karbon ayak izimizi sürekli izliyor ve iş uygulamalarımızı güncelliyoruz. 2015’te karbon ayak izimizi 2030’a kadar azaltmak için iddialı bir hedef belirledik. Bu hedeflere ek olarak, NIKE, çabalarını hızlandırmak için bir dizi 2025 karbon hedefi belirledi.

NIKE’ın bu hedeflere ulaşmak için değer zincirinde karbonu azaltma çabaları, düşük karbonlu malzemelerin benimsenmesini, tedarikçilerin yenilenebilir enerjiye geçişini desteklemeyi, hava taşımacılığını azaltmayı, sahip olduğu ve işlettiği alanlarda temiz enerji yatırımlarını artırmayı ve endüstriler arası işbirliği yapmayı içeriyor.

Ancak, rapor, bazı zorluklarla da karşılaşıldığını belirtiyor. Örneğin, Kapsam 3 emisyonları 2015’teki temel seviyeye göre %3 artış göstermiş. Bu artışın nedenleri arasında ticari büyüme, karbon yoğunluğu yüksek malzemelerin popülerliğindeki artış ve birincil üretim bölgelerinde artan elektrik şebekesi emisyonları yer alıyor.

NIKE, bu kaçınılmaz emisyon artışlarını telafi etmek için tedarik zincirinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, geri dönüştürülmüş malzemelere geçiş, atık azaltma ve hava taşımacılığını en aza indirme gibi çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor.

Kaynak

https://sustainabilitymag.com/articles/nike-aims-higher-after-hitting-some-carbon-reduction-targets

Risk Yöneticileri ve Tüketiciler İklim Değişikliğini Ortaya Çıkan En Önemli Sorun Olarak Görüyor

2023 yılında yapılan anketler, risk uzmanları ve tüketiciler arasında aşırı hava koşullarına ilişkin artan endişelerin, insanların günlük yaşamlarına doğrudan etkisi nedeniyle arttığını gösteriyor. Bu endişelerle birlikte sürdürülebilir yatırım fırsatlarına olan ilginin de arttığı belirtiliyor.

McDonald’s benzeri görülmemiş kampanya!

McDonald’s İsveç, İsveç sokaklarında “çöplerle ilgilenme” sözünü genişleten eşi benzeri görülmemiş yeni bir kampanya başlattı.