B’Future ile Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yolculuk

“Sürdürülebilirlik İletişiminde Nezaket, Duyarlılık ve Empati”

Londra ve İstanbul merkezli marka tasarım stüdyosu Ba’ndo’nun sürdürülebilirlik odaklı alt markası B’Future, markaların içsel gücünü kullanarak anlamlı değişiklikler gerçekleştirmek için sürdürülebilirlik iletişimindeki uzmanlığını öne çıkarıyor. Çok disiplinli bir yaklaşım ve yenilikçi fikirlerle, markaları dönüştürüp geleceğe taşıyan B’Future, sürdürülebilirlikle ilgili sektörler arası etkili stratejiler geliştiriyor.

B’Future, markaların sürdürülebilirlik hikayelerini biçimlendirerek insanlarla derinlemesine bağlar kurmalarını sağlıyor. Bu süreçte, duygusal derinlik ve anlam zenginliği barındıran iletişim kampanyalarıyla öne çıkıyor. Her markanın eşsiz ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, karmaşık sürdürülebilirlik sorunlarını basit ve etkili bir şekilde iletiyor. Birebir etkileşimlerden kitlesel iletişime, her süreçte nezaket, duyarlılık ve empati esas alınıyor.

B’Future’dan Yenilikçi Sürdürülebilirlik Vizyonu

B’Future, markaların doğal ve sosyal sermayeyi geliştirerek pozitif ve yenileyici bir etki yaratmalarını hedefliyor. Şeffaf iç iletişim ve samimi etkileşimlerle, iş ortakları, paydaşlar ve topluluklarla sürdürülebilir bağlar kuruyor. Markaların toplumun her kesimi için sürdürülebilirlik kültürünü benimsemeleri ve aktif katılım göstermeleri teşvik ediliyor.

Her ne kadar sürdürülebilirlik iletişimi şirketler için büyük bir zorluk teşkil etse de, B’Future bu alanda markaların ve şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarının etkili bir şekilde iletişimini sağlayarak onların toplumla güçlü bağ kurmalarına yardımcı oluyor. 

B’Future, karmaşık sürdürülebilirlik meselelerini anlaşılır ve etkileşimli bir şekilde aktararak, şirketlerin bu önemli alanlarda toplumsal bilinç ve angajmanı artırmalarını sağlıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında iyileştirmeler önererek sürdürülebilirlik yönetiminin hakiki verilerle iletişim süreçlerine yansımasına olanak tanıyor. Ayrıca, şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmalarını sağlayacak çağrılar tasarlayarak açıklık, şeffaflık ve fayda odaklı anlamlar yaratıyor.

B’Future, markaların sürdürülebilirlik stratejilerini, gelecek nesillerin refahını gözeterek geliştirmelerine destek olmakta ve bu süreçte kapsamlı bir yol gösterici rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, B’Future; ekolojik, ekonomik ve sosyal yaşamın kalitesini artırmayı hedefleyen iletişim stratejilerini geliştirir.

Yapay Zekâ; İklim Değişikliğini, Enerji Kullanımını ve Dezenformasyonu Besliyor

Sürdürülebilirlik odaklı kuruluşlar, iletişimlerinde yeşil yıkamayı ortadan kaldırmaktan, işlemlerinde gıda atığını azaltmaya ve etik, şeffaf tedarik zincirleri oluşturmaya kadar her şeyde yapay zekayı benimsemeye başladılar.

Apple, uzmanlarla görüntülü konuşma yaparak alışveriş özelliğini aktif etti

Apple Store Online için “Video Üzerinden Uzmanla Alışveriş” adlı yeni bir özellik duyurdu.