Apple, Restore Fonu ile Atlantik Ormanı Sürdürülebilirliğine Yatırım Yapıyor

Apple, Restore Fonu aracılığıyla Güney Amerika’da sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyor, Brezilya ve Paraguay’da orman yenileme ve iklim iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Teknoloji şirketi, bir süre önce, bölgede hayati bir ekosistem olan Atlantik Ormanı’nın restorasyonuna yönelik bir dizi projeye katılımını vurguladı. Bu projeler, bu önemli habitatın iyileştirilmesini desteklemek için milyonlarca fidanın dikilmesini içeriyor.

Apple’ın Restore Fonu, 2021 yılında başlatıldı ve doğa tabanlı karbon tutma girişimlerini finanse etmede etkili oldu. 2023 yılında, Apple, fonu büyük ölçekte arttırdığını duyurdu ve yüksek kaliteli çevresel projeleri ilerletme taahhüdünü artırmak için ek olarak 200 milyon dolar yatırım yaptı.

Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, “Restore Fonu, gerçek, ölçülebilir faydalar sağlayan ve aynı zamanda finansal getiri elde etmeyi amaçlayan yenilikçi bir yatırım yaklaşımıdır” diyerek Restore Fonu’nun önemini vurguladı.

Jackson, bu tür girişimlerin karbon nötr bir ekonomiye doğru ilerlemeyi hızlandırmadaki önemini vurgulayarak hem karbon azaltma çabalarının hem de sorumlu karbon tutma stratejilerinin gerekliliğinin altını çizdi.

Simbiyoz CFO’su Alan Batista

Kaynak

https://sustainabilitymag.com/articles/what-is-apple-doing-for-atlantic-forest-sustainability

Marka Sadakati: Güven, Bağlılık ve Müşteri Deneyimi

Günümüzde, tüketicilerin bir markaya olan bağlılığı, sadece ürün kalitesi ile değil, aynı zamanda marka deneyimi, güven ve duygusal bağlarla da […]

AB Mevzuatındaki Değişiklikler, Müşterilere Daha Sürdürülebilir Seçimler Yapma Yetkisi Tanıyor

Avrupa Birliği’nde sürdürülebilirlik mevzuatı sürekli evrim geçirmekte ve önümüzdeki dönemde de iki önemli değişiklik bekleniyor.