AB Mevzuatındaki Değişiklikler, Müşterilere Daha Sürdürülebilir Seçimler Yapma Yetkisi Tanıyor

Avrupa Birliği’nde sürdürülebilirlik mevzuatı sürekli evrim geçirmekte ve önümüzdeki dönemde de iki önemli değişiklik bekleniyor. Bu değişiklikler, Sürdürülebilir Ürün Girişimi Yönetmeliği ve Yeşil İddialar Direktifi olarak biliniyor. İşte bu değişikliklerden en iyi şekilde yararlanmak için bilmemiz gereken temel noktalar:

Sürdürülebilirlik Artık Zorunlu

Sürdürülebilirlik, AB’de gönüllü sürdürülebilir kamu alımlarından zorunlu hale gelmeye doğru ilerliyor. Bu adım, AB’deki kamu ihalelerinin yalnızca küçük bir azınlığının sürdürülebilirlik kriterlerini içerdiği gerçeğine bir tepki olarak atılıyor. Sürdürülebilir Ürün Girişimi yönetmeliği şu anda taslak aşamasında olup, hayata geçirilirse, kamu alıcılarının ihalelerine sürdürülebilirlik kriterlerini dahil etmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Ekolojik Tasarım Gereksinimlerinde Artış

BT ürünlerine yönelik eko tasarım gereksinimleri geliştiriliyor; AB içinde satılacak ürünler için minimum sürdürülebilirlik standartlarını belirleyecek. Şimdiye kadar sadece enerji verimliliğine odaklanan bu gereksinimler, artık kimyasallar, ürün sağlamlığı, ürün güvenilirliği gibi yeni alanları içerecek. Henüz taslak aşamasında olan mevzuat yasalaştığında, AB pazarına sunulan tüm yeni ürünlerin bu standartlara uyması gerekecek.

Sürdürülebilirlik Bilgilerine Yeni Yükümlülükler

Özel tüketicileri ve kurumsal alıcıları daha sürdürülebilir seçimler yapmaları konusunda güçlendirmek amacıyla sürdürülebilirlik bilgilerine ilişkin yeni yükümlülükler geliştiriliyor. AB pazarında satılan ürünlerin sürdürülebilirlik performansı ve yararlarına ilişkin bilgilerin kullanılabilirliğini artırmak isteyen yasa koyucular, bu alanda değişikliklere odaklandı. Bu konuda bazı ülkelerde zaten değişiklikler yapılmış durumda ve AB düzeyinde bu konu tartışma aşamasında.

Yeşil İddialar için Bağımsız Doğrulama

Yeşil İddialar Direktifi, tüketicilere veya alıcılara sağlanan bilgilerin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak amacıyla önerilen bir dizi kural içeriyor. Bu direktife göre, şirketlerin ürünleri veya hizmetleri hakkında ileri sürdükleri çevresel iddiaların gerçekten doğru olduğunu kanıtlamaları için bağımsız ve akredite bir doğrulayıcı tarafından kontrol edilmeleri gerekecek. Bu adım, şirketlerin sürdürülebilirlik iddialarının güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak

https://www.sustainablebusinessmagazine.net/partner-updates/changes-in-eu-legislation-empowers-buyers-to-make-more-sustainable-choices/

20i’den Entegre Proje Yönetim Aracı: Agency Hub

20i, ajansların müşteri ve proje yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek için “Agency Hub” adlı yeni bir platform başlattı

Google, Tüketici Gizliliği Davasını Çözmek için Gezinme Verilerini Yok Etmeyi Kabul Etti

Google, gizlice internet kullanıcılarının takip edildiğini iddia eden bir davanın çözümü olarak milyarlarca veri kaydını yok etmeyi kabul etti.